اقدام آتش به اختیار هنرمند بسیجی جناب آقای قاصدی

پروژه نقاشی پرچم اسرائیل بر روی زمین در میادین اصلی شهر تهران به مناسب روز قدس با رنگ ترافیکی

به امید صلح جهانی و آزادی مظلومان قدس شریف


۱۲
شامل تصاویر های زیر
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
مطالب مرتبط