رزمایش کمک مومنانه به نیت توسل به شیرخواره کربلا

در حسینیه حسینه فاطمه الزهرا (س) برگزار شد

گزارش تصویری رزمایش کمک مومنانه به نیت توسل به شیرخواره کربلا

لقبت باب الحوائج ولی شش ماهته آقا

چقدر پره با دستت واکردی از کار دنیا

در رفع گرفتاری ها و بلا برگزار گردید

زمان 25 خرداد ماه از ساعت 10 الی 12

مکان میدان سپاه حسینیه پادگان ولیعصر (عج) حسینه فاطمه الزهرا (س)


۲۱
شامل تصاویر های زیر
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
مطالب مرتبط