آماده شدن جهیزیه اهدایی سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ

تا کنون سه جهیزیه جهت اهدا به زوج های جوان از طرف بسیج هنرمندان تهران بزرگ آماده تحویل گردیده است


۳۴
شامل تصاویر های زیر
۱
مطالب مرتبط