پرده خوانی نینوا کاری از کانون شهید چمران

مناطق ۲۲ گانه و فرهنگسراهای شهر تهران

سوم تا سی ام شهریور ۱۳۹۹
محمدعلی جلیلی
رضا فقیهی
کانون فرهنگی هنری شهید چمران
شماره تماس جهت هماهنگی اجرا
09126779478


۳۶
شامل تصاویر های زیر
۱
۲
۳
۴
۵
۶
مطالب مرتبط