شهادت امام رضا ع

شهادت

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

تقديم به شما خوبان...🖤

سلام اى ضامن آهو رضا

سلام اى مظهر ياهو رضا

سلام اى کريم عترت رضا

بانى سفره محبت رضا🦋

سلام اى نور ولايت رضا

غربت پر شور ولايت رضا

سلام اى روح عبادت رضا

ياسمن سرخ شهادت رضا

سلام اى جلوه قرآن رضا

عابر کوچه ‏هاى ايمان رضا

سلام اى تجلى هو رضا

سلام اى دلبر مه‏ رو رضا

سلام اى صفاى هستى رضا

ساقى ميخانه هستى رضا

سلام اى توسل حق رضا🦋

صوت خوش تکلم حق رضا

سلام اى امام عاشق رضا 

دسته گل آل محمد رضا

سلام اى نسيم رحمت رضا

شکوفه ناز شقايق رضا 

سلام اى شمس حقيقت رضا

سبزترين نور امامت رضا 

سلام اى ماه مدينه رضا

کليم سيناى طريقت رضا

سلام اى وارث مادر رضا🦋

حديث زخمهاى سينه رضا

منم منم عاشق بى ‏قرارت

چهارده سلام من نثارت


🖤شهادت امام رضا  (علیه السلام)

برهمه بزرگواران ومحبانش  تسلیت باد 🖤


۱۳
شامل تصاویر های زیر
۱
۲
مطالب مرتبط