جلسه تعامل با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

جلسه کارگروه تخصصی سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهدان

صبح امروز بیست وهفتم مهرماه در سالن جلسات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران باحضور مدیران  هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری ونماینده ولی فقيه در بسیج شهرداری وریاست سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ و معاونین فرهنگی و طرح و برنامه  و مسئولین کانون های تخصصی شهید انجم افروز و شهید چمران برادران جباری مولانا و جلیلی و کارشناس فرهنگی و هنرمند ارزشی و بسیجی جناب حسین زاده  جلسه شروع فعالیتهای مشترک و کارگروه تخصصی برگزار و طرفین پیرامون برنامه های مشترک و تفاهم نامه فیمابین  و کارگروه‌های تخصصی در جهت هم افزایی نقد وبررسیبعمل آمد و در نهایت مقرر گردید پس از سیر مراحل جهت عملیاتی شدن  و برنامه ریزی دقیق به اجرا درآید 

             به  امیدموفقیت های روزافزون  


۱۹
شامل تصاویر های زیر
۱
۲
۳
مطالب مرتبط