تقدیر از مدافعان سلامت

مراسم تقدیر از مدافعان سلامت

برگزاری مراسم تقدیر از مدافعان سلامت با همکاری سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ


۲
شامل تصاویر های زیر
۱
۲
۳
۴
مطالب مرتبط