غزه و دموکراسی

فیلم کوتاه غزه و دموکراسی، اثر استاد محمد حسین صفری انجمن فیلم سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ


۲۸
شامل ویدیو های زیر
۱
مطالب مرتبط