شعر خوانی خانم جلوداریان در محضر رهبر معظم انفلاب

شعر خوانی سرکار خانم جلوداریان، از اعضای انجمن شعر سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ در محضر رهبر معظم انفلاب


۳۵
شامل ویدیو های زیر
۱
مطالب مرتبط