نماهنگ زیبای بر همان عهد

نماهنگ بر همان عهد با شعر زیبای محمد حسین ملکیان و روایت واقعه مسجد گوهرشاد (مسجد دانشگاه تهران)


۲۴
شامل ویدیو های زیر
۱
مطالب مرتبط