مجموعه داستانک شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

کتاب مجموعه داستانک شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به زودی منتشر خواهد شد. کاری از انجمن ادبیات داستانی بسیج هنرمندان تهران بزرگ

کتاب مجموعه داستانک شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به همت بسیج هنرمندان تهران بزرگ به زودی منتشر خواهد شد.

۳۳
فایل های ضمیمه

ویژه
نمایش سوگواره دردانه

نمایش کافه ای سوگواره دردانه به همت کانون شهید انجم افروز به مناسبت دهه سوم صفر در کافه مولانو و پخش از تیوان برگزار خواهدشد

دوره آموزش سیاه قلم هایپر رئال

سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ با همکاری موسسه فرهنگی نقاره خانه برگزار می کند.

مطالب مرتبط