فراخوان نمایشگاه بزرگ سید الشهدا

فراخوان نمایشگاه بزرگ سید الشهدا سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ

فراخوان نمایشگاه بزرگ سید الشهدا توسط سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ منتشر گردید.

۶
فایل های ضمیمه
۱

ویژه
نمایش سوگواره دردانه

نمایش کافه ای سوگواره دردانه به همت کانون شهید انجم افروز به مناسبت دهه سوم صفر در کافه مولانو و پخش از تیوان برگزار خواهدشد

دوره آموزش سیاه قلم هایپر رئال

سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ با همکاری موسسه فرهنگی نقاره خانه برگزار می کند.

مطالب مرتبط