برگزاری سلسله کرسی های آزاد اندیشی

برگزاری سلسله کرسی های آزاد اندیشی به همت سازمان بسیج حقوق دانان تهران بزرگ

سلسله کرسی های آزاد اندیشی با موضوع بررسی ابعاد حقوقی مناظرات انتخاباتی(با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری) به همت سازمان بسیج حقوق دانان تهران بزرگ در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می شود.

۰
فایل های ضمیمه

ویژه
نمایش سوگواره دردانه

نمایش کافه ای سوگواره دردانه به همت کانون شهید انجم افروز به مناسبت دهه سوم صفر در کافه مولانو و پخش از تیوان برگزار خواهدشد

دوره آموزش سیاه قلم هایپر رئال

سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ با همکاری موسسه فرهنگی نقاره خانه برگزار می کند.

مطالب مرتبط