رزمایش مومنانه

اخبار مقالات و پست های مربوط به رزمایش مومنانه

آماده شدن جهیزیه اهدایی سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ تصویری

آماده شدن جهیزیه اهدایی سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ

تا کنون سه جهیزیه جهت اهدا به زوج های جوان از طرف بسیج هنرمندان تهران بزرگ آماده تحویل گردیده است

اقدامات سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ در مقابله با ویروس کرونا سازندگی
اقدامات سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ در مقابله با ویروس کرونا

گزارش رزمایش مومنانه مرحله اول اسفند 98 تا اردیبهشت 1399

دومین مرحله کمک مومنانه بسیج هنرمندان به نیازمندان انجام شد کانون شهید انجم افروز
دومین مرحله کمک مومنانه بسیج هنرمندان به نیازمندان انجام شد

دومین مرحله کمک مومنانه سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ به خانواده هنرمندان درگیر حوادث کرونا اخیر،...

کمک همدلانه کانون تئاتر شهید چمران به نیازمندان و ایتام اقتصادی
کمک همدلانه کانون تئاتر شهید چمران به نیازمندان و ایتام

کانون تخصصی تئاتر شهید چمران سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ در ایام دهه ولایت به توزیع بسته های ارز...

مطالب بیشتر