بسیج هنرمندان تهران بزرگ

اخبار مقالات و پست های مربوط به بسیج هنرمندان تهران بزرگ

جشن باشکوه عید سعید غدیر خم خبر

جشن باشکوه عید سعید غدیر خم

مشارکت بسیج هنرمندان تهران بزرگ با گروه هنری برادر حمیدرضا مولایی از بسیجیان سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ

دومین مرحله کمک مومنانه بسیج هنرمندان به نیازمندان انجام شد کانون شهید انجم افروز
دومین مرحله کمک مومنانه بسیج هنرمندان به نیازمندان انجام شد

دومین مرحله کمک مومنانه سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ به خانواده هنرمندان درگیر حوادث کرونا اخیر،...

مطالب بیشتر