به مدد الهی کرونا را شکست می دهیم

اخبار مقالات و پست های مربوط به به مدد الهی کرونا را شکست می دهیم

اقدامات سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ در مقابله با ویروس کرونا خبر

اقدامات سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ در مقابله با ویروس کرونا

گزارش رزمایش مومنانه مرحله اول اسفند 98 تا اردیبهشت 1399

دومین مرحله کمک مومنانه بسیج هنرمندان به نیازمندان انجام شد کانون شهید انجم افروز
دومین مرحله کمک مومنانه بسیج هنرمندان به نیازمندان انجام شد

دومین مرحله کمک مومنانه سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ به خانواده هنرمندان درگیر حوادث کرونا اخیر،...

تست کرونا مسئول سازمان مثبت اعلام  شد
تست کرونا مسئول سازمان مثبت اعلام شد

به گزارش روابط عمومی سازمان ابتلای شهرام صمدی نیا مسئول سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ به ویروس کو...

مطالب بیشتر